Privacyverklaring

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer je beroep op ons doet, deel je ons immers vaak persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen.

 

 

De privacyverklaring is van toepassing op bikecleaning met zetel te Lindelsebaan 411, 3900 Pelt Belgium en met ondernemingsnummer 0764756908, op onze locatie en op onze website https://www.bikecleaning.be

 

 

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

De gegevens die je ons meedeelt:

 

 • Wanneer je een bestelling bij ons plaatst,  vragen we je om ons jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om ons onderling contract uit te voeren. (Namelijk, uw bestelling verwerken.)

 • Wanneer je een afspraak/reservatie bij ons maakt, vragen we je om ons jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om je afspraak correct te registreren en u eventueel te contacteren moesten wij zelf de afspraak niet kunnen nakomen. 

 

 

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval kunnen bepaalde gegevens wel verzameld worden via cookies (zie cookie policy) Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen gelezen worden door bikecleaning en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:

 • 1) het TCP/IP-adres vanwaar u onze websites bezoekt

 • 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem (als uw browser dit doorgeeft)

 • 3) de laatst bezochte internetpagina (als uw browser dit doorgeeft)

 • 4) De identificatiegegevens van uw mobiel apparaat, alsook de geografische locatiegegevens (als uw browser dit doorgeeft)

 

 

Algemene doeleinden:

 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren (voorbeeld: uw bestelling verwerken)

 • Het versturen van nieuwsbrieven over onze blogpost’s

 • De technische administratie van de website te beheren

 • Statistische doeleinden

 • Het leveren van support

 

 

Direct marketing en mededeling aan derden:

 

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

 

Opslag persoonsgegevens:

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om diensten te leveren.

 

 

Recht van toegang en verbetering:

 

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@bikecleaning.be

 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die bikecleaning mogelijk over jou beschikt

 • Recht op rechtzetting, het vervolledigen of updaten van jouw persoonsgegevens

 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens

 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan bikecleaning mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan bikecleaning.

 

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen.

 

Veiligheid en vertrouwen:

Bikecleaning  heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Met behulp van SSL (beveiligde laag, geplaatst tussen onze servers en uw internet browser, waardoor de gegevens beveiligd worden) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Hiervoor heb je geen speciale software nodig.

 

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je vragen of over het gebruik van jouw gegevens of over de veiligheid van deze website, neem dan contact op met ons.

 

Klachten:

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit